Doklady pro nákup vozu


Při nákupu vozu je důležité mít s sebou následující dokumenty, bez kterých nebude možné nákup uskutečnit.

Pro fyzickou osobu
  • platný občanský průkaz
Pro fyzickou osobu - OSVČ
  • platný občanský průkaz
  • ověřenou kopii Živnostenského listu (ne starší 6 měsíců)
  • při nepřítomnosti majitele ověřenou plnou moc majitele ke koupi a převzetí vozidla
Pro právnickou osobu
  • platný občanský průkaz
  • ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců)
  • při nepřítomnosti majitele nebo jednatele právnické osoby ověřenou plnou moc majitele nebo jednatele ke koupi a převzetí vozidla