Doklady při uzavření smlouvy


Při sjednávání smlouvy o pořízení vozu na splátky je nutné, aby kupující předložil níže uvedené doklady.

Občan je kupujícím

 • Platný občanský průkaz
 • řidičský průkaz
 • dvě tel. spojení (pevná tel. linka nebo mobilní tel. na klienta, pevná tel. linka do zaměstnání); pevnou tel. linku lze nahradit mobilním telefonem doloženým fakturou od operátora
 • u vozidel s cenou vyšší než 300 000,- je nutné potvrzení o výši příjmu a doklad pro ověření adresy trvalého pobytu (vyúčtování SIPO, výpis z bankovního účtu, vyúčtování elektřiny nebo plynu, vyúčtování operátora za mobilní telefon).

Firma nebo OSVČ je kupujícím

 • Platný občanský průkaz majitele nebo jednatele firmy
 • živnostenský list, koncesní listina nebo výpis z obchodního rejstříku
 • u vozidel s odpočtem DPH je třeba registrace o DPH
 • jedno pevné telefonní spojení (pevnou tel. linku lze nahradit mobilním telefonem doloženým fakturou od operátora);
 • u vozidel s pořizovací cenou vyšší než 300 000,- je nutné daňové přiznání za poslední zdaňovací období (potvrzené FÚ), u podvojného účetnictví včetně rozvahy a výsledovky.

Cizinec je kupujícím

 • Platný pas
 • doklad o povolení k pobytu (stačí přechodný pobyt)
 • řidičský průkaz vydaný státem EU
 • dvě tel. spojení (pevná tel. linka nebo mobilní tel. na klienta, pevná tel. linka do zaměstnání); pevnou tel. linku lze nahradit mobilním telefonem doloženým fakturou od operátora
 • u vozidel s cenou vyšší než 300 000,- je nutné doložit potvrzení o výši příjmu a doklad pro ověření kontaktní adresy (vyúčtování SIPO, výpis z bankovního účtu, vyúčtování elektřiny nebo plynu, vyúčtování operátora za mobilní telefon).